Rekrutacja kierowców ze wschodu.

Jako miłośnicy i zapaleńcy branży transportowej zawsze Państwa ochoczo wspomożemy!

Procedura zatrudnienia kierowcy z Ukrainy jest procesem skomplikowanym i może przysporzyć przedsiębiorcom wielu trudności, ale wobec tak dużych braków kadrowych w tym zawodzie staje się koniecznością, z której korzysta coraz większe grono przewoźników. Tak więc rozważając zatrudnienie obcokrajowca warto rozważyć przekazanie tych kompetencji wyspecjalizowanemu podmiotowi przeprowadzającemu procesy rekrutacyjne, co w perspektywie przyniesie przedsiębiorcy wymierne korzyści.

 

Przyrost w firmach przewozowych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton powoduje automatyczne zwiększenie popytu na kierowców.

Ogromne zapotrzebowanie na kierowców w polskich firmach przekłada się na wzrost zatrudnienia kierowców z Ukrainy.

 

Kierowca z Ukrainy, który w Polsce zarabia odpowiednio większe pieniądze jest bardzo zmotywowany żeby spełnić wszelkie stawiane przez pracodawcę oczekiwania.

Kierowca z Ukrainy zwykle bardzo przykłada się do pracy i stara się o uzyskanie możliwości dalszego zatrudnienia w Polsce.

Sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie stała się jednym z motorów dynamicznego wzrostu zatrudnienia kierowcow z Ukrainy w Polsce. 

 

Przedsiębiorca transportowy decydujący się na zatrudnienia obcokrajowca z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej musi mieć świadomość obowiązków jakie na nim spoczywają z tego tytułu.

 

Prościej mają przewoźnicy, którzy chcą zatrudnić na nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy kierowcow z Ukrainy, Rosjan i Białorusinów. Dla takich szoferów nie potrzebują oni zezwolenia na pracę. Firma transportowa zainteresowana przyjęciem kierowcy z Ukrainy składa tylko w urzędzie pracy specjalne oświadczenie o zamiarze jego zatrudnienia. W tym dokumencie podaje dane identyfikacyjne swoje i jego oraz wskazuje okres, w jakim miałby pracować.


Kontakt

Edukacja-Rekrutacja-Inwestycji

Tatsiana Rusak,

ul. Ślężna 148/106

53-111 Wrocław,

Tel. 784 207 700

info@eri.com.pl

NIP 895-19-20-170

Wpis do KRAZ 17870

Godziny pracy

W tygodniu                  9:00 - 18:00

Sobota                         10:00 - 14:00 

Nd.                               --:-- - --:--

TWB Truckers Without Borders
TWB Truckers Without Borders